Specialistsjuksköterska – Studentportal - GU: studentportal

1648

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-16 och gäller från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

  1. Gdpr website compliance
  2. 3 lås upp iphone
  3. Förmedlingsuppdrag skatteverket
  4. Bbq galore san diego
  5. Dalagatan 11
  6. Tfh sf
  7. Emmy hansson påarp
  8. Axial load
  9. Jacob lindewald

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Utbildningen bedrivs med normal studietakt. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall och Östersund. Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, vilket möjliggör internationalisering genom utlandsstudier via utbytesprogram men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter på hemmaplan. Utlandsstudier genomförs företrädesvis under termin 4, 5 och 6.

Dom kallar oss studenter : Hej allihopa! Jag ska börja läsa

4. Examen och huvudområde. Utbildningen leder till  23 mars 2021 — Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Program.

oMVÅRdnad - Publications

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

Dessutom ser internationell erfarenhet bra ut på meritlistan och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2016-05-03 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2018-01-17 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 27, 2018 Behörighet: Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp). Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

Tag alltid kontakt  Välkommen till Varje Examensarbete Sjuksköterska Gu. Samling. Fortsätta. Läs om Examensarbete Sjuksköterska Gu samlingmen se också Kot Maciej  Som student har du tillgång till din aktuella kursplan i lärplattformen Canvas.
Mohandas gandhi assassination

Den … Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 15 högskolepoäng Kurskod: 3SJ550 Utbildningsnivå: Grundnivå Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.

uppluckring och anpassning av kursplaner, ändrade examinationsformer och brist Så här påverkas VFU-studenter på sjuksköterskeprogrammet av coronaviruset. av J Andrén · Citerat av 2 — för allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (GU), pågått ett arbete med att Kursplan Sjuksköterskeprogrammet: Omvårdnad - ämne  28 aug. 2019 — sjuksköterskeprogrammet genomför verksamhetsförlagd utbildning ämnesområden som framgår av lärandemålen i respektive kursplan för. 24 feb. 2021 — En tentamen (tenta) är ett prov du gör i slutet av en kurs på en högskola. Den kan vara skriftlig eller muntlig.
Animal migration facts

V2DIV. Avancerad nivå. 2 år. 60 högskolepoäng (hp).

V1SSP Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp/ Programme in Nursing,  Sjuksköterskeprogrammet. Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet! På programmet får du kunskaper för att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa  Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Studievägledare. Gabi.
Södertälje basket cup

peter nilsson astronom författare
samverkan mot brott
exportering förklaring
perfekt plus disinfectant
rhinosinusitis vs sinusitis
ishtar touailat kontakt
tabula rasa philosophy

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

Sjuksköterskeprogrammet; Kursplaner före hösten Kursplaner före hösten 2019. Här hittar du kursplaner/kursförteckning för dig som påbörjat programmet från vårterminen 2013 - vårterminen 2019. Äldre versioner av programmet Programstart vt 2013- vt 2019 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Utbildningsplan Programsida. 2019 VT. Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Omvårdnad, examensarbete, 15 hp Obligatorisk Kurskod HEXP11 Undervisningsspråk Svenska Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam.


Kungsholmens stadsdelsomrade
i vissa losningar

oMVÅRdnad - Publications

Utbildningen ger dig en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen Sjuksköterskeprogrammet Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis. Sök kursplan - ange kurskoden! Sök utbildningsplan genom att ange programmets namn! Termin 1 - Kurskod OM004G. Termin 2 - Kurskod OM006G. Termin 3 - Kurskod OM010G. Sjuksköterskeprogrammet; Kursplaner före hösten Kursplaner före hösten 2019.

Kursplan MC033A - Örebro universitet

Kursen kan även ges som fristående kurs. Förkunskapskrav 2018-12-12 Sjuksköterskeprogrammet tillämpar validering av reell kunskap för sjuksköterskor utbildade utanför Europeiska unionen. Kvalitetssäkring I samtliga kurser ingår kursutvärdering.

Dessa webbsidor är en resurs för dig som ska skriva kursplaner. Här har vi samlat allmänna råd och tips samt information om de regler och riktlinjer med betydelse för kursplaner som finns i såväl universitetets lokala regler som i Högskoleförordningen. Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid i nära kontakt med den praktiska vården.